Start knoppraktijk knoplogopedie knopcontact knoplinks knop
wat is logopedieproblemen knopkinderen knopvolwassenen knop

Logopedische behandeling bij volwassenen kan nodig zijn door verkeerd stemgebruik, veroudering of niet- aangeboren-hersenletsel (NAH).

Hieronder staan (enkele) hersenaandoeningen uitgelegd:
• Cerebro vasculair accident (CVA): ook wel beroerte of attaque genoemd. Bij een CVA gaat er iets mis bij de bloedcirculatie in de hersenen. Bij een hersenbloeding treedt er een lek op in een hersenbloedvat, waardoor bloed de hersenen instroomt. Bij een herseninfarct krijgt een deel van de hersenen te weinig bloed door een verstopping of door een dichtgeslibde ader.
• Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS): dit is een spierziekte die ontstaat in de hersenen en waarbij zenuwcellen afsterven.
• Multiple Sclerose (MS): verval van zenuwweefsel in hersenen en ruggenmerg, veroorzaakt door de vorming van plaques.
• Parkinson: tekort in de hersenen aan de neurotransmitter dopamine, waardoor de aansturing van de spieren wordt aangetast. Armen en benen gaan hierdoor beven.

Bij deze aandoeningen kunnen problemen ontstaan in de onderstaande logopedische gebieden:
Taal
Spraak
Slik
Stem

Taal:

Afasie

Afasie is een taalstoornis die zich uitstrekt over de gebieden spreken, taalbegrip, lezen en schrijven. De oorzaak van deze taalstoornis is een hersenbeschadiging door bijvoorbeeld een beroerte, hersentumor, hersenschudding, ontsteking, operatie of vergiftiging. Afasie uit zich bij iedereen anders. De soort en de ernst van de afasie hangt af van de plaats en ernst van het hersenletsel. Meestal is de linker-hersenhelft getroffen, de plek waar bij de meeste mensen het taalcentrum ligt. Niet alle functies zijn altijd even zwaar getroffen. Ook kan de taalstoornis wisselvallig zijn: woorden die iemand op het ene moment niet te binnen schieten, kunnen in een andere situatie moeiteloos over de lippen komen. Er bestaan veel verschillende vormen van afasie. Het gaat er om dat iemand moeite heeft met taal en spreken (a=niet, fasie=spreken) en niet op woorden kan komen. Logopedie bevordert het herstel, maar volledig herstel is meestal niet mogelijk. Wel kan logopedie iemand met afasie beter leren omgaan met zijn beperkingen.

Meertaligheid bij volwassenen

Sommige anderstalige volwassenen hebben moeite met de klank- en zinsvorming en de juiste toepassing van intonatie, ritme en snelheid van de Nederlandse taal.
[ ... terug naar boven]

Spraak:

Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel.
Hierdoor werken de spieren die nodig zijn voor het ademen, de stemgeving en de uitspraak onvoldoende. Oorzaken van dysartrie zijn bijvoorbeeld een beroerte (CVA), een hersentumor, een ongeval, een spierziekte zoals ALS of een neurologische aandoening (ziekte van Parkinson). Deze aandoeningen komen voornamelijk voor bij volwassenen en ouderen, maar ook bij kinderen en jongeren kan een dysartrie ontstaan. De communicatie bij mensen met dysartrie is gestoord, omdat ze moeilijk te verstaan zijn. Dit kan komen door een onduidelijke uitspraak, een te zachte en/of hese stem, eentonig of nasaal (door de neus) spreken of een combinatie hiervan. Bij een dysartrie door een beroerte is er vaak sprake van een verlamming van (een deel van) één kant van het aangezicht, waardoor de mimiek verandert. Speekselverlies of slikproblemen kunnen het gevolg zijn.
[ ... terug naar boven]

Slik:

Dysfagie

Wanneer in het samenspel van de diverse spieren die bij het slikken betrokken zijn, iets fout gaat, kan men zich verslikken. Verslikken en het daarbij behorende hoesten zijn de bekendste vormen van slikstoornissen. Er is ook sprake van een slikstoornis als iemand niet meer kan kauwen of problemen heeft het voedsel vanuit de mond naar de keel te brengen.

Neurologische slikstoornissen

Mensen die een beroerte (CVA) hebben doorgemaakt, hebben in het algemeen veel problemen met het drinken van (dunne) dranken. Door verlies van gevoel achterin de keel en door mogelijke opgetreden verlammingen is de coördinatie tussen het slikken en het afsluiten van de luchtpijp verstoord en zullen deze mensen zich verslikken. Een ander probleem kan zijn dat door een aangezichtsverlamming de lippen niet goed kunnen sluiten of dat er door een verlamming van de spieren van de tong de voedselbrok niet midden op de tong kan worden verzameld; er blijven resten in de mond achter. Andere neurologische oorzaken van slikproblemen kunnen spierziekten zijn; door een algehele spierzwakte is kauwen moeilijk en kunnen de spieren achterin de keel het voedsel ook niet meer goed richting de slokdarm transporteren. Deze mensen hebben vaak juist minder problemen met dunne dranken, maar juist problemen met hard voedsel.
[ ... terug naar boven]

Stem:

Keelklachten ten gevolge van intensief of verkeerd stemgebruik, De keel is door intensief stemgebruik:
• geïrriteerd
• pijnlijk branderig
• voelt dichtgeknepen aan
• het lijkt of er iets niet kan worden weggeslikt
Als deze klachten veelvuldig optreden kan dit stemklachten veroorzaken.

Stembandknobbeltjes/ stembandpoliepen

De stembanden kunnen als gevolg van verdikkingen niet goed sluiten

Stembandoedeem

Onder het slijmvlies van de stembanden is een vochtophoping ontstaan, waardoor de stembanden niet goed kunnen sluiten.

Stembandverlamming

Eén of beide stembanden is tijdens het spreken geheel of gedeeltelijk bewegingsloos, waardoor de stem hees klinkt.

Om de behandeling zo goed mogelijk te laten aanslaan zal er in veel gevallen een verwijzing worden gevraagd worden voor een aanvullend onderzoek bij de KNO-arts.
[ ... terug naar boven]