Start knoppraktijk knoplogopedie knopcontact knoplinks knop
wat is logopedieproblemen knopkinderen knopvolwassenen knop

Zodra een kind geboren is, is er direct contact tussen het kind en ouder, onder andere door het maken van oogcontact, naar elkaar knikken en lachen. Ouders starten met geluiden te maken en het kind gerust te stellen. Door het geven van voeding, aandacht en zorg zijn de eerste stappen in de communicatie gezet.

De eerste vorm van communicatie van een kind is huilen. In de loop van zijn/haar ontwikkeling start het kind met brabbelen en maakt gebruik van mimiek, oogcontact en lachen. De variaties in gebrabbel worden langzaam maar zeker echte woorden en later kan een kind ook korte zinnen maken. De taal breidt zich steeds meer uit.

De spraak- en taalontwikkeling verloopt meestal vanzelf. Soms kunnen er twijfels ontstaan als een kind onduidelijk blijft spreken of te weinig woorden tot zijn/haar beschikking heeft. Het kan voorkomen dat een kind te lang blijft duimen, waardoor de tandstand verandert. Dan kan het raadzaam zijn de logopedist te raadplegen.

Meer informatie over:
Taal
Spraak
Mondmotoriek
Stem

Taal:

Vertraagde spraak-taalontwikkeling

In vergelijking met leeftijdgenootjes heeft het kind bijvoorbeeld een te kleine woordenschat, maakt het kind nog geen zinnetjes, haalt de volgorde van woorden in de zin door elkaar of spreekt woorden verkeerd uit. Bij een vertraagde spraakontwikkeling laat het kind klanken weg, vervangt een klank door een andere klank of spreekt klanken verkeerd uit.
Het kind kan moeilijk onder woorden brengen wat hij/zij wil zeggen. Taal en spraak zijn nauw met elkaar verbonden, maar een probleem kan zich op één van deze twee gebieden ook afzonderlijk voordoen.

Verbale ontwikkelingsdyspraxie

Het kind heeft problemen met het programmeren, afstemmen en controleren van mondbewegingen. Woorden worden onduidelijk uitgesproken. Klanken worden weggelaten, vervangen door andere klanken of komen binnen het woord op een andere plaats terecht.

Problemen in de meertalige ontwikkeling

In de regel kan men tot de leeftijd van twaalf jaar meerdere talen probleemloos leren spreken. Maar bij sommige kinderen verloopt dit proces moeizamer.
[ ... terug naar boven]

Spraak:

Onduidelijk spreken

Het spreken is binnensmonds of slap, te snel of met onvoldoende intonatie. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

Nasaliteit

Er zijn drie vormen van nasaliteit:
• de open neusspraak, waarbij er tijdens het spreken teveel lucht door de neus stroomt
• de gesloten neusspraak, waarbij er tijdens het spreken geen lucht door de neus stroomt
• de gemengde neusspraak (een combinatie van bovenstaande)

Gehemeltespleet/schisis

Bij een gehemeltespleet kan voeding van de mond in de neus terecht komen. Tijdens het spreken ontsnapt er lucht naar de neus waardoor de spraak nasaal klinkt (open neusspraak). Om toch
verstaanbaar te zijn, vormen kinderen hun klanken op een andere, niet gebruikelijke plaats en op een ongewenste manier.
[ ... terug naar boven]

Mondmotoriek:

Afwijkende mondgewoonten

Dit is het geval wanneer na het wisselen van de voortanden nog sprake is van duim- of vingerzuigen, de mond voortdurend open staat en/of er sprake is van afwijkend slikken met het persen van de tong tegen of tussen de tanden. Vaak ligt de tong ook zichtbaar tussen de tanden.

Eet- en drinkstoornissen bij kinderen met hersenletsel

Bij afwijkende sturing door de hersenen, kunnen er niet alleen problemen met de algemene bewegingen (het spiergevoel en de motoriek) zijn, maar ook problemen met de mondfuncties, vooral met slikken. Er is een te hoge of een te lage spierspanning die problemen geeft met de mondmotoriek en de gevoeligheid in de mond. Ook de mondreflexen kunnen afwijkend zijn.
[ ... terug naar boven]

Stem:

Keelklachten ten gevolge van intensief of verkeerd stemgebruik. De keel is door intensief stemgebruik:
• geïrriteerd
• pijnlijk branderig
• voelt dichtgeknepen aan
• het lijkt of er iets niet kan worden weggeslikt
Als deze klachten veelvuldig optreden kan dit stemklachten veroorzaken.

Stembandknobbeltjes/ stembandpoliepen

De stembanden kunnen als gevolg van verdikkingen niet goed sluiten.

Stembandoedeem

Onder het slijmvlies van de stembanden is een vochtophoping ontstaan, waardoor de stembanden niet goed kunnen sluiten.

Stembandverlamming

Eén of beide stembanden is tijdens het spreken geheel of gedeeltelijk bewegingsloos, waardoor de stem hees klinkt.

Om de behandeling zo goed mogelijk te laten aanslaan zal er in veel gevallen een verwijzing worden gevraagd worden voor een aanvullend onderzoek bij de KNO-arts.
[ ... terug naar boven]